Integritetspolicy

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy informerar våra kunder i enlighet med den grundläggande dataskyddsförordningen, personuppgiftslagen och marknadsföringslagen, om arten, om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter hos ASWO International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime, Tel.: +49 (0) 5182 970-0,Fax +49 (0) 5182 970 510, Email: info@aswo.com.

Det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv, när vi behandlar upplysningar. Vi ska inhämta dessa i enlighet med juridisk tillåtelse eller ditt personliga samtycke, konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmer.

Personansvarig / Dataskyddsansvarig

De personer som är ansvariga för att behandla och skydda dina personliga data hos oss, är direktörerna.Sebastian Aschitsch och Markus Pastor, Tel.: +49 (0) 5182 970-0, Email: datenschutz@aswo.com.

De har genomfört de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att skydda dina personuppgifter. Detta avser också att göra data otillgängliga för obehöriga personer. De insamlade personuppgifterna är bara de mest nödvändiga och kommer att bli pseudonymiserade så snart som möjligt. Våra tekniska hjälpmedel och IT-applikationer är inställda att bara hämta data som krävs för vidare behandling.

Vi följer vårt ansvar för rapportering och informerar vid dataintrång i enlighet med paragraf 33 i GDPR.

Vi har utsett en extern dataskyddsansvarig vars kontaktuppgifter är följande: Dr. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG),Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal.

Persondata

Dina personuppgifter är all information som används för att identifiera dig som person och kan spåras till dig, så som:

Namn
Adress
E-mailadress
Telefonnummer

Personuppgifter kommer endast att erhållas, användas och / eller vidarebefordras till tredje part om det är nödvändigt för det ändamål, berättigade intresse för eller tillåtet enligt lag eller om ditt samtycke har givits.

Databehandling vid beställningar

Behandlingen av dina data kan också utföras av en extern databehandlare, som vi är kontraktspliktiga att samla in, behandla och använda din personuppgifter endast i enlighet med dina instruktioner.

Vår databehandlare ger oss garanti för korrekt databehandling och lagring liksom hos oss, en översikt över hans behandlingsaktiviteter.

Överföring av personuppgifter för bearbetning och behandling av order.

I samband med bearbetning enligt kontraktet kommer personuppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till transportören som är ansvarig för leveransen så länge som det är nödvändigt.

Vi sänder vidare din betalingsinformation till den auktoriserade banken innanför de ramar för att kunna färdigbehandla betalningar.

Vid betalningar med kreditkort via PayPal eller via direktbetalingar via PayPal, skickar vi din betalingsinformation till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,, , innanför ramarna för att kunna slutföra betalingsprocessen. Ytterligare information om sekretesspolicy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sv_SV

Syftet med lagring av personuppgifter

Dina uppgifter lagras och bearbetas endast för utförande och behandling av avtalsförhållandet med dig. Dina uppgifter kan också vidarebefordras till tredje part för att slutföra din beställning, särskilt leverans av varor till dig (artikel 6.1 b GDPR).

Behandling kan också ske om detta är nödvändigt för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för (artikel 6.1 ci GDPR) eller för att skydda de legitima intressen som vi eller tredje part åtar oss (artikel 6.1 ) (f) av GDPR) eller om du har givit ditt samtycke till bearbetningen för det specifika syftet (artikel 6.1 a GDPR).

Cookies

För att göra besöket på vår hemsida mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies på vissa sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs när du stänger webbläsaren (de så kallade sessionkakorna). Andra cookies finns kvar på din enhet och tillåter oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje part) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (beständiga cookies). Om cookies är angivit, samlas och behandlas dessa på ett indviduellt plan, enskild användarinformation, så som webbläsare och platsdata och IP-adress. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookie. När det gäller personuppgifter behandlas dessa genom enskilda cookies, som är implementerade av oss. Behandlingen har utförts i enlighet med paragraf 6 § 6 i GDPR. 1 (f) för att säkerställa våra legitima intressen för den bästa funktionaliteten på vår webbplats samt att göra webbplatsen kundvänlig och effektiv när du besöker.

Observera att du kan ändra inställningen i din webbläsare så att du blir informerad om layouten av cookies och kan besluta att autentisera dem individuellt eller utesluta vissa cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig vid behandling av cookie-inställningar. Detta beskrivs i Hjälp-menyn i varje webbläsare, som förklarar hur du ändrar cookieinställningen.

Tänk på att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Förfrågan / Kontakt

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). I kontaktformuläret kan du se vilka uppgifter som samlas in i enskilda fall. Denna data lagras och används exklusivt för att svara på din fråga eller för kontaktändamål och den relaterade tekniska administrationen. Den rättsliga principen för databehandling är vårt legitima intresse för att svara på din fråga i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Om ditt ärende är att upprätta ett kontrakt finns ytterligare lagstadgade grunder för behandling som beskrivs i paragraf 6 (1) (b) av GDPR.

Dina uppgifter kommer att raderas automatiskt efter den slutliga behandlingen av din förfrågan, om det framgår av omständigheterna att de aktuella omständigheterna definitivt klargörs, krävs ingen ytterligare behandling (till exempel i samband med att ett avtal ingås med en avtalsslutande part) och om det inte finns några lagringsförpliktelser.

Nyhetsbrev

Dessutom samlas personuppgifter när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Dessa data används för marknadsföring i form av e-post nyhetsbrev, förutsatt att du har gett ditt samtycke: Prenumerera på nyhetsbrevet

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken på nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till aswo@aswo.se Din e-mailadress blir borttagen efter du har avanmält dig från att få nyhetsbrevet.

Lagringstid av persondata.

Personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för avtalsförhållandet med dig, behandlingen av dina förfrågningar och prestationen eller behandlingen av din order och är i vårt intresse eller är nödvändigt i den utsträckning som lagen tillåter.

En ytterligare eller senare behandling av persondata utförs endast om det nya syftet är förenligt med det ursprungliga syftet.

Dina rättigheter rörande din lagrade persondata / information, rättelse, invändning, radering och klagomål

Om du inte redan har denna information och vill ha dessa, skickar vi dig information om var din personliga information kommer från och vad de används för, utan debitering och inom en månad efter din förfrågan. Det kan förekomma försening upp till två månader, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar vi får. På begäran från dig kan vi skicka denna information elektroniskt eller i pappersformat.

Förutsatt att vi inte har någon skyldighet att spara och behålla dina uppgifter, legitima intressen eller juridiska åtaganden som står i strid med oss, har du rätt att korrigera felaktiga uppgifter och blockera eller radera dina personuppgifter. Du har rätt att ta bort dina data, även om lagring av dessa inte längre är nödvändigt.

Om lagring och behandling av din personliga data baseras på ett legitimt intresse som vi eller en tredje part bedriver, kan du göra invändningar mot denna behandling förutsatt att dina legitima intressen bryter mot vår eller tredje part.

Vi kan endast behandla din personliga information i begränsad form om du har uttryckt oenighet om noggrannheten i dina personuppgifter eller att vår behandling är olaglig.

Om du anser att behandlingen av din personliga information strider mot GDPR, kan du - oavsett annan administrativ eller juridisk lösning - rapportera till tillsynsmyndigheten där du bor, din arbetsplats eller den plats där överträdelsen inträffade

Rätt till dataöverföring

Om det uttryckligen krävs skickar vi dina personuppgifter - som du har gett oss - till en annan ansvarig person som tillhandahålls av dig och gör dessa uppgifter tillgängliga i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.