CSR-strategi – det handlar om hållbarhet 🌱

Vi på ASWO Nordic tror att företagens roll sträcker sig längre än att bara skapa vinst. Vi är skyldiga att göra en positiv skillnad i samhället och bidra till en hållbar framtid. Därför har vi etablerat en stark CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) som vägleder oss i våra handlingar och beslut.

Som företag kan vi inte ha fullt fokus på allt och har till en början valt att vi självklart ska följa lagstiftningen på alla punkter, men dessutom kommer vi att ha ett extraordinärt fokus på klimat och människor (globala mål 8 och 13).

 

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:

 

Vi anser att ekonomisk tillväxt måste gå hand i hand med social rättvisa. Vi strävar efter att skapa anständiga arbetstillfällen och främja ekonomisk integration. Genom vår affärsverksamhet arbetar vi för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och rättvist bemötande av våra anställda och partners.

 

 


Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna:

 

Vi inser det akuta behovet av att bekämpa klimatförändringarna och minimera vår negativa påverkan på miljön. Vi har implementerat ambitiösa klimatmål och arbetar kontinuerligt med att minska våra CO2-utsläpp och resursförbrukning. Vi investerar i hållbara energikällor, minskar vår avfallsproduktion och ökar medvetenheten om klimatförändringar bland våra anställda och kunder. Vi stödjer även projekt och organisationer som arbetar aktivt för att bevara och återställa vår miljö.

 

 

Genom vårt engagemang för i de globala målen 8 och 13 vill vi inspirera och påverka vår bransch och samhället som helhet. Vi tror att företag har en viktig roll att spela för att skapa en hållbar framtid. Vi strävar efter att vara en del av lösningen genom att integrera hållbarhet i vår affärsstrategi, våra produkter och tjänster.

Vi är medvetna om att arbetet med de globala målen är en kontinuerlig resa, och vi är dedikerade till att ständigt förbättra våra insatser. Vi samarbetar med våra intressenter, experter och partners för att utveckla innovativa lösningar och skapa större inflytande.

CSR-RAPPORT 

Som ett dotterbolag till Fleggaard-koncernen följer ASWO en omfattande CSR-strategi som är i linje med koncernens policy och etiska riktlinjer. Vi är engagerade i att upprätthålla höga standarder och bidra till en hållbar framtid.

Vår CSR-rapport fokuserar på fyra viktiga områden: mänskliga rättigheter, sociala och medarbetarrelationer, klimat och miljö samt antikorruption.